Postulatu czas zacząć

Dnia 16 sierpnia 2017 roku, w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, w obecności przedstawicieli Prowincji Chrystusa Króla: wiceprowincjała – ks. Waldemara Pawlika SAC oraz sekretarza ds. formacji – ks. Artura Stępnia SAC, siedemnastu kandydatów z obu polskich Prowincji rozpoczęło czas postulatu, okres upewniania się i rozpoznawania swojego miejsca i powołania w rodzinie pallotyńskiej.
 
Z Prowincji Chrystusa Króla, ogółem ośmiu kandydatów – w tym siedmiu do kapłaństwa i jeden na brata – pochodzi z następujących miejscowości: Józefów k. Zamościa, Kutno, Ruda Śląska, Sandomierz, Urzędów k. Kraśnika, Ząb oraz ze Słowacji.
 
Z Prowincji Zwiastowania Pańskiego, razem dziewięciu kandydatów – w tym sześciu do kapłaństwa i trzech na braci – wywodzących się z takich miejscowości jak: Gdynia, Jaworzno, Łódź, Małe Pułkowo k. Torunia, Oława, Ruda Śląska, Siemkowo k. Świecia, Szczytniki k. Kalisza, Zambski Stare k. Pułtuska.
 
Prosimy o modlitwę w intencji postulantów, a także ich wychowawców: ks. Rafała Czekalewskiego SAC – dyrektora postulatu Prowincji Chrystusa Króla i ks. Kamila Wolana SAC – dyrektora postulatu Prowincji Zwiastowania Pańskiego.

ul. Kilińskiego 20, 05-850 Ożarów Mazowiecki
+48 516-163-501, biuro@centrumapostol.pl
/Pallotyńskie Centrum Młodzieży Apostoł
Prawa autorskie © Apostoł 2017