Wieczna konsekracja

W Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach 8 września 2017 r. pięciu alumnów wypowiedziało wobec Boga, przełożonych i zgromadzonego ludu znamienne słowa: „(…) oddaję, poświęcam i składam w ofierze całego siebie temuż Bogu Wszechmogącemu i postanawiam naśladować Pana naszego, Jezusa Chrystusa, w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego; dlatego na całe życie przyrzekam Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego i jego przełożonym: czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, wytrwanie, życie we wspólnocie dóbr i w duchu służby w miłości Chrystusa Pana, według prawa tegoż Stowarzyszenia”. Następnie na ręce przełożonych: ks. Adriana Galbasa SAC – prowincjała Prowincji Zwiastowania Pańskiego i ks. Waldemara Pawlika SAC – wiceprowincjała Prowincji Chrystusa Króla, profesi złożyli własnoręcznie podpisany akt wiecznej konsekracji, a odebrali krzyż procesyjny. Na zakończenie liturgii, jako pamiątkę wydarzenia, profesi otrzymali obraz Założyciela św. Wincentego Pallottiego.
 
Przez konsekrację pallotyni oddają się całkowicie Bogu i postanawiają naśladować Jezusa Chrystusa, prowadząc życie określone prawem Stowarzyszenia. Jest to odpowiedź na powołanie, które otrzymali, aby żyć dla Boga i we wspólnocie braterskiej oddać się na służbę ludziom i światu. Wieczni profeci wkrótce otrzymają święcenia diakonatu, a po roku święcenia kapłańskie.

ul. Kilińskiego 20, 05-850 Ożarów Mazowiecki
+48 516-163-501, biuro@centrumapostol.pl
/Pallotyńskie Centrum Młodzieży Apostoł
Prawa autorskie © Apostoł 2017