Podejmując tematy najważniejsze…

W dniach od 28 stycznia do 2 lutego w Centrum Animacji Misyjnej, w Konstancinie-Jeziornie odbywa się XXIV Zebranie Prowincjalne Prowincji Chrystusa Króla. To bardzo ważne wydarzenie w życiu prowincji. Jego uczestnicy – księża i bracia pallotyni, zastanawiają się nad sprawami życia i apostolskiej posługi w Prowincji Chrystusa Króla. Temat spotkania „Konsekracja pallotyńskia – program życia i misji” zaprasza do refleksji nad najważniejszymi zagadnieniami w życiu i posłudze każdego pallotyna.
 
W Liście zwołującym, Przełożony Prowincjalny prosił „o otoczenie XXIV Zebrania Prowincjalnego naszą wspólnotową i indywidualną modlitwą. Aby przyniosło ono błogosławione owoce w apostolskim zaangażowaniu każdego ze Współbraci, w dynamicznym rozwoju pallotyńskiego charyzmatu w Polsce i na świecie, jak również w czytelnym dawaniu świadectwa, zachęcającego i przysparzającego nowych kandydatów do realizacji powołania i życia w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego”.
 
Prosimy więc pokornie – pomódlcie się za nas! Za wszystkich duchowych synów św. Wincentego Pallottiego oraz o nowe powołania do naszego stowarzyszenia.

ul. Kilińskiego 20, 05-850 Ożarów Mazowiecki
+48 516-163-501, biuro@centrumapostol.pl
/Pallotyńskie Centrum Młodzieży Apostoł
Prawa autorskie © Apostoł 2017